กาดหลวงร้อยใจรักษ์

   เดิมมีตลาดนัดในพื้นที่โครงการฯทุกเช้าวันอังคาร ที่คนในชุมชนและคนจากข้างนอกพื้นที่มาจัดสินค้าวางจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่ขายเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาหาร และผลผลิตการเกษตร เดิมการตั้งร้านจะอยู่ริมถนนใหญ่ ไม่มีการจัดระเบียบ และกีดขวางการจราจร เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ทางโครงการจึงแก้ปัญหาโดยการจัดประชุมพ่อค้าแม่ค้า จัดตั้งกาดหลวงร้อยใจรักษ์ จัดแบ่งสัดส่วนการตั้งร้านชัดเจน มีพื้นที่ลานจอดรถให้นักท่องเที่ยว โดยจัดให้มีตลาดนัดวันอังคาร 05.00 – 10.00 น. และวันเสาร์ 14.00 – 20.00 น. เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการ แก้ไขปัญหากาดนัดริมถนนหลวง

ตลาดนัดงามก่อนย้ายเข้ามาตั้งเป็นกาดหลวงร้อยใจรักษ์
กาดหลวงร้อยใจรักษ์ปัจจุบัน